FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Department of machining, process planning and metrology > Courses > Course information

Čeština English
Homepage
Department
Basic information
Academic stuff
Employees
Ph.D. students
Personnel
List
All teachers
Personnel information
Divisions
Division of machining theory
Division of machining technology
Division of process and systems planning
Division of metrology
Courses
List of courses
Search
Summary information
Annotations
Conditions for obtaining assessment
Terms of exams
Course information
Research and development
Publications (in Czech)
Projects
CTU links
Department of Manufacturing Technology
Faculty Departments
Faculty of mechanical engineering
Czech technical university
University Libraries

ZSV - Základy strojírenské výroby - 2

 • Ústav se na výuce tohoto předmětu pouze spolupodílí a informace zde obsažené se týkají pouze této části předmětu
 • Course language(s):
 • KOS component course information

 

Study

Study programme

Range

Termination

Type

Credits

Semester

Branchs

Literature

 • Vrabec, M., Beránek, L., Novák, P., Tomíček, J.: Základy strojírenské výroby. ČVUT v Praze 2015 ISBN 978-80-01-05669-1 ()
 • Mádl, J. ; Barcal, J.: Základy technologie II 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002. 55 s. ISBN 80-01-02610-8. ()
 • Mádl, J.; Vrabec, M. ; Kafka, J.; Dvořák, R.: Technologie obrábění, 2. vyd. Praha ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-3752-2 ()
 • Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3. ()
 • Vrabec, M. ; Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8 ()
 • Mádl J; Vrabec M:Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006 ISBN 80-7044-757-5 ()
 • Němec,M., Suchánek, J.,Šanovec, J.: Základy technologie I. ČVUT, Praha, 2006. ()
 • Novotný, J. a kol: Technologie I. ČVUT, Praha, 2006. ISBN 80-01-02351-6 ()
 • Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X ()


Script editor: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Generated time: 19.06.2018, 22:10:13