FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

ZSV - Základy strojírenské výroby - 2

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Anotace

Budou seznámeni se základními technologiemi výroby polotovarů, speciálními technologiemi slévání, tváření, svařování a tepelného dělení a technologiemi vytváření ochranných povlaků. Dozví se základní informace o výrobních, dokončovacích a nekonvenčních metodách obrábění. Seznámí se s technologickými možnostmi dnešních CNC řízených obráběcích strojů a jejich programováním, s využitím CAD/CAM systémů, se základy technologičnosti konstrukce odlitků, obrobků a svařenců a se základy metrologie.

Cíle studia

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky z oblasti odlévání, tváření, svařování, obrábění a povrchových úprav.

Podmínky pro získání zápočtu

Aktivní účast na cvičeních. Včasné odevzdání správně vypracovaných laboratorních úloh.

Okruhy otázek ke zkoušce

 • Technická dokumentace, základní konstrukční dokumentace, základní technologická dokumentace.
 • Základní technické materiály, kovy, umělé hmoty.
 • Slévárenství, metody slévárenských technologií, strojní a nástrojové vybavení, výhody odlitků, nevýhody odlitků, využití slévárenských technologií a dosahované parametry jejich produktů, příklady využití číslicové výpočetní techniky v slévárenských technologiích, nejdůležitější zásady technologičnosti konstrukce odlitků.
 • Tváření, metody technologií tváření, strojní a nástrojové vybavení, výhody a nevýhody výkovků, využití technologií tváření a dosahované parametry jejich produktů, příklady využití číslicové výpočetní techniky v technologiích tváření, nejdůležitější zásady technologičnosti konstrukce výkovků.
 • Svařování, metody technologií svařování, strojní a nástrojové vybavení, výhody a nevýhody svařenců, využití technologií svařování a dosahované parametry jejich produktů, příklady využití číslicové výpočetní techniky v technologiích svařování, nejdůležitější zásady technologičnosti konstrukce svařenců.
 • Pájení.
 • Povrchové úpravy.
 • Tepelné zpracování kovů.
 • Základní metody obrábění, soustružení, výroba otvorů, vyvrtávání, frézování, hoblování a obrážení, protahování a protlačování, broušení.
 • Výroba závitů, výroba ozubení.
 • Dokončovací metody obrábění, nekonvenční metody obrábění, metody rapid prototypingu.
 • Nejdůležitější zásady technologičnosti konstrukce obrobků.
 • Montáž.
 • Management kvality a metrologie, systém managementu kvality ISO 9000, metrologie, úloha průmyslové metrologie v rámci systémů managementu kvality.

Osnova přednášek

 1. Výroba polotovarů, slévání a tváření
 2. Výroba polotovarů, svařování a pájení. Zpracování plastů.
 3. Základní metody obrábění. Soustružení a frézování.
 4. Základní metody obrábění. Vrtání, vyvrtávání, broušení, hoblování a protahování.
 5. Automatizace kusové a malosériové výroby.
 6. Automatizace velkosériové a hromadné výroby.
 7. Programování CNC strojů.
 8. Systémy CAD/CAM.
 9. Metody výroby závitů.
 10. Metody výroby ozubení.
 11. Dokončovací a nekonvenční metody.
 12. Technologičnost konstrukce obrobků.
 13. Technologie a technologičnost montáže.

Osnova cvičení

 1. Konstruování.
 2. Metrologie.
 3. Strojírenské materiály.
 4. Výroba polotovarů.
 5. Obráběcí stroje.
 6. Obráběcí nástroje.
 7. Výrobní postup.

Termíny, přihlášení

Přihlášení na zkoušku přes Komponentu studium - KOS

Literatura

 • Vrabec, M., Beránek, L., Novák, P., Tomíček, J.: Základy strojírenské výroby. ČVUT v Praze 2015 ISBN 978-80-01-05669-1
 • Mádl, J. ; Barcal, J.: Základy technologie II 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002. 55 s. ISBN 80-01-02610-8.
 • Mádl, J.; Vrabec, M. ; Kafka, J.; Dvořák, R.: Technologie obrábění, 2. vyd. Praha ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-3752-2
 • Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3.
 • Vrabec, M. ; Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
 • Mádl J; Vrabec M:Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006 ISBN 80-7044-757-5
 • Němec,M., Suchánek, J.,Šanovec, J.: Základy technologie I. ČVUT, Praha, 2006.
 • Novotný, J. a kol: Technologie I. ČVUT, Praha, 2006. ISBN 80-01-02351-6
 • Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 06:55:32