OP - Odborná praxe - 2346060

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  40h z V 2 L (pro všechny obory)
2 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  40h z V 2 Z (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Anotace

Studijní pobyt u průmyslového partnera v oboru strojírenské technologie. Možnost práce na menší technologické úloze. Zakončení zprávou (cca. 2 normostrany) ověřenou podnikem.

Cíle studia

Získání praktických zkušeností.

Podmínky pro získání zápočtu

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.

Osnova cvičení

Řešení praktického problému v průmyslu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:08:31