FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Informace o předmětu

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Anotace
Podmínky pro získání zápočtu
Zkoušky - přihlášení a termíny
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

OP - Odborná praxe - 2346060

 

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  40h z V 2 L (pro všechny obory)
2 bakalářské
individuální
(pro všechny programy)  40h z V 2 Z (pro všechny obory)
vedoucí Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Anotace

Studijní pobyt u průmyslového partnera v oboru strojírenské technologie. Možnost práce na menší technologické úloze. Zakončení zprávou (cca. 2 normostrany) ověřenou podnikem.

Cíle studia

Získání praktických zkušeností.

Podmínky pro získání zápočtu

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.

Osnova cvičení

Řešení praktického problému v průmyslu.

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:06:21