prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

Funkce: emeritní profesor
strojní inženýr
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Bývalý zaměstnanec
Místnost: B1-120
Telefon: 22435 2607
E-mail: Antonin.Zelenka@fs.cvut.cz
Zaměření: technologické projektování výrobních procesů a systémů
Doktorandi: Ing. Jiří Kyncl
Ing. Barbora Roháčová
Datum ukončení prac. poměru: 28. 2. 2010

 


Datum vytvoření: 27.05.2018, 07:16:52