doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Bývalý zaměstnanec
Datum ukončení prac. poměru: 31. 1. 2017

 


Datum vytvoření: 20.01.2018, 23:48:05