Ing. Jan Urban

Funkce: odborný asistent
strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-113
Telefon: 22435 2617
Školitel: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

 

cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.; Průmyslová metrologie; Technologie II.


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:08:56