Ing. Jan Šimota

Funkce: odborný asistent
strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-113
Telefon: 22435 2617
E-mail: jan.simota@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Dr. Ing. František Holešovský

 

přednášející Základy souřadnicového měření
cvičící Aditivní a alternativní technologie; Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.; Průmyslová metrologie; Strojírenská metrologie; Technologie II.; Základy souřadnicového měření


Datum vytvoření: 23.11.2017, 12:10:26