Ing. Jan Šimota

Funkce: odborný asistent
strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-113
Telefon: 22435 2617
E-mail: jan.simota@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Dr. Ing. František Holešovský

 

přednášející Materiály a technologie 2 - průmyslový design; Základy souřadnicového měření
cvičící Aditivní a alternativní technologie; Bakalářská práce; Diplomová práce; Materiály a technologie 2 - průmyslový design; Oborový projekt; Projekt III.; Průmyslová metrologie; Strojírenská metrologie; Technologie II.; Základy souřadnicového měření
zkoušející Materiály a technologie 2 - průmyslový design


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:09:48