Ing. Zdeněk Pitrmuc

Funkce: strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-116
Telefon: 22435 2603
E-mail: zdenek.pitrmuc@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Dr. Ing. František Holešovský

 

cvičící Aditivní a alternativní technologie; Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.; Technologie II.; Teorie a metodika obrábění; Základy technologie II.


Datum vytvoření: 23.11.2017, 12:12:24