Ing. Lukáš Pelikán

Funkce: strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-119
Telefon: 22435 2606
E-mail: lukas.pelikan@fs.cvut.cz
Školitel: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

 

cvičící Technologie II.


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:17:48