Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Funkce: odborný asistent
strojní inženýr
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-128
Telefon: 22435 2613
E-mail: P.Mikes@fs.cvut.cz

 

přednášející Základy technologie II.
cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Materiály a technologie 2 - průmyslový design; Oborový projekt; Projekt III.; Průmyslová metrologie; Technologie II.; Základy technologie II.
zkoušející Technologie II.


Datum vytvoření: 23.11.2017, 12:11:52