Ing. Petr Mašek

Funkce: odborný asistent
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-129; VC SVTT
Telefon: 22435 2614
E-mail: petr.masek@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Dr. Ing. František Holešovský

 

cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.; Technologie II.


Datum vytvoření: 19.09.2017, 15:27:27