prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Funkce: profesor
pedagog
školitel
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-115
Telefon: 22435 2602
E-mail: Jan.Madl@fs.cvut.cz
Zaměření: teorie a metodika obrábění, optimalizace obráběcích procesů, technologie obrábění
Doktorandi: Ing. Jan Brajer
Ing. Jan Malý
Ing. Tomáš Mužík
Ing. Jiří Váňa

 

vedoucí Optimalizace obráběcího procesu; Teorie a metodika obrábění
přednášející Optimalizace obráběcího procesu; Speciální technologie obrábění; Teorie a metodika obrábění
cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Optimalizace obráběcího procesu; Projekt III.
zkoušející Optimalizace obráběcího procesu; Speciální technologie obrábění; Teorie a metodika obrábění


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:06:53