Ing. Martin Kyncl

Funkce: strojní inženýr
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-117
Telefon: 22435 2604
E-mail: Martin.Kyncl@fs.cvut.cz

 


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:09:52