Ing. Jiří Kyncl

Funkce: odborný asistent
strojní inženýr
doktorand (přerušené studium)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-117
Telefon: 22435 2604
E-mail: jiri.kyncl@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

 

vedoucí Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů
přednášející Automatizace montážních procesů; Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů
cvičící Automatizace montážních procesů; Bakalářská práce; Diplomová práce; Modelování výrobních procesů a systémů; Oborový projekt; Projekt III.; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů; Technologie II.
zkoušející Automatizace montážních procesů; Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů


Datum vytvoření: 23.11.2017, 12:07:48