Ing. Michal Koptiš

Funkce: strojní inženýr
doktorand (prezenční)
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-128
Telefon: 22435 2613
E-mail: michal.koptis@fs.cvut.cz
Školitel: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

 


Datum vytvoření: 23.02.2018, 19:17:57