Ing. Tomáš Kellner

Funkce: strojní inženýr
doktorand (prezenční)
pedagog
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-117
Telefon: 22435 2604
E-mail: tomas.kellner@fs.cvut.cz
Školitel: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

 

cvičící Projektování výrobních procesů; Simulace výrobních procesů; Technologie II.; Základy technologie II.


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:17:36