prof. Dr. Ing. František Holešovský

Funkce: profesor
pedagog
školitel
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-118
Telefon: 22435 2605
E-mail: Frantisek.Holesovsky@fs.cvut.cz
Zaměření: strojírenská technologie, obrábění, broušení
Doktorandi: Ing. Petr Čáp
Ing. Tomáš Karel
Ing. Jaroslav Kovalčík
Ing. Zdeněk Pitrmuc
Ing. Jan Rajal
Ing. Jan Šimota

 

přednášející Speciální technologie obrábění
cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:19:08