doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

Funkce: docent
pedagog
školitel
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-130
Telefon: 22435 2615; 22435 2754
E-mail: Rudolf.Dvorak@fs.cvut.cz
Zaměření: strojírenská metrologie, řízení jakosti, technologie obrábění
Doktorandi: Ing. Petr Dobruský
Ing. Tomáš Kellner
Ing. Michal Koptiš
Ing. Pavel Macháček
Ing. Alexey Molotovnik
Ing. Tomáš Osička
Ing. Lukáš Pelikán
Ing. Artur Savinov
Ing. Karel Tillinger
Ing. Jan Urban
Ing. Jana Víšová
Ing. Miloš Vosecký

 

cvičící Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.; Strojírenská metrologie


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:15:04