Ing. Václav Chmelík, CSc.

Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Bývalý zaměstnanec
Zaměření: strojírenská metrologie, řízení jakosti
Datum ukončení prac. poměru: 31. 12. 2012

 


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:12:39