Vítejte na stránkách Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie

Aktuality:
31. 08. 2017 - Zveřejněna témata pro předmět Projekt III.
28. 08. 2017 -
   ---===   Zveřejněno datum možnosti vyzkoušení prezentace k obhajobě. Vybrané technické specifikace zařízení je u detailů komisí.   ===---   

21. 08. 2017 - Vypsány poslední termíny zkoušek pro předmět Technologie II.v tomto akademickém roce.
11. 08. 2017 - Aktualizován rozpis obhajob závěrečných prací a SZZ.
25. 06. 2017 - Zveřejněny předběžné termíny konání obhajob závěrečných prací a SZZ a jejich rozpis.
29. 05. 2017 - Zveřejněny náhradní termíny pro opravné testy, odevzdání referátů a zápis zápočtu pro předmět základy technologie II.
25. 03. 2017 - Zveřejněna rámcová zadání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2017/2018 v KOSu.
28. 01. 2015 - Informace pro studenty, jak se lze připojit na ústavní server, je k dispozici na serveru FSH (studium).
18. 09. 2008 - Studenti s výukou v místnosti T4:H3-67 jsou povinni nosit s sebou přezutí nebo návleky. Týká se to předmětů Řízení jakosti, Strojírenská metrologie, Systémy řízení jakosti a Technická normalizace


Datum vytvoření: 15.12.2017, 10:57:44