Vítejte na stránkách Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie

Aktuality:
19. 06. 2018 -
   ---=== Informace na tomto webu platí do konce akademického roku 2017/2018. Pro informace na další akademický rok využijte rektorátní MOODLE-VYUKA ===---    

18. 06. 2018 - Zveřejněny technické informace techniky k obhajobám v červnu a termín zkoušení.
18. 06. 2018 - Zveřejněny termíny konání obhajob závěrečných prací a SZZ a jejich rozpis.
05. 01. 2018 - Zveřejněny náhradní termíny pro opravné testy, odevzdání referátů a zápis zápočtu pro předmět základy technologie II.
25. 03. 2017 - Zveřejněna rámcová zadání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2017/2018 v KOSu.
28. 01. 2015 - Informace pro studenty, jak se lze připojit na ústavní server, je k dispozici na serveru FSH (studium).
18. 09. 2008 - Studenti s výukou v místnosti T4:H3-67 jsou povinni nosit s sebou přezutí nebo návleky. Týká se to předmětů Řízení jakosti, Strojírenská metrologie, Systémy řízení jakosti a Technická normalizace


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:01:14